İdea Yayınevi / Alıntılar
site haritası
 
Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Oppenheimer
Kavram, Realite, Quantum Mekaniği
   
 

Albert Einstein:
Kavramlar Özneldir

“Fiziksel kavramlar insan anlığının özgür yaratılarıdır, ve nasıl görünürse görünsün, yalnızca dışsal dünya tarafından belirlenmezler.”
::
“Physical concepts are free creations of the human mind, and are not, however it may seem, uniquely determined by the external world.”

Albert Einstein ve Leopold Infeld
The Evolution of Physics: From Early Concepts to Relativity and Quanta (New York: Simon and Schuster, 1966), p. 31. Originally published 1938.


Werner Heisenberg:
Atomlar biçimlerdir.

“Sanırım modern fizik kesinlikle Platon’dan yana karar vermiştir. Gerçekte en küçük özdek birimleri sözcüğün sıradan anlamında fiziksel nesneler değildir; biçimlerdirler, idealar ki ikircimsiz olarak ancak matematiksel dilde anlatılabilirler.”
::
“I think that modern physics has definitely decided in favor of Plato. In fact the smallest units of matter are not physical objects in the ordinary sense; they are forms, ideas which can be expressed unambiguously only in mathematical language.”

As quoted in The New York Times Book Review (8 March 1992).


Erwin Schrödinger
Matematiksel Gerçeklikler Zamansızdır

“Bir matematiksel gerçeklik zamansızdır. Onu keşfettiğimiz zaman varlığa gelmez. Gene de keşfedilmesi çok gerçek bir olaydır.”
::
“A mathematical truth is timeless, it does not come into being when we discover it. Yet its discovery is a very real event, it may be an emotion like a great gift from a fairy.”

What is Life?: With Mind and Matter and Autobiographical Sketches
By Erwin Schrodinger


Robert Oppenheimer:
Quantum Mekaniği: İndeterminizm

“Örneğin elektronun konumunun aynı kalıp kalmadığını sorarsak, ‘hayır’ demeliyiz; elektronun konumunun zaman ile değişip değişmediğini sorarsak, ‘hayır’ demeliyiz; elektronun dinginlikte olup olmadığını sorarsak, ‘hayır’ demeliyiz; devimde olup olmadığını sorarsak, ‘hayır’ demeliyiz.”
::
“If we ask, for instance, whether the position of the electron remains the same, we must say ‘no’; if we ask whether the position of the electron changes with time, we must say ‘no’; if we ask whether the electron is at rest, we must say ‘no’; if we ask whether it is in motion, we must say ‘no.’”

The Non-Local Universe : The New Physics and Matters of the Mind
By Robert Nadeau, Menas Kafatos, both Professors at George Mason University

İdea Yayınevi / 2014