İdea Yayınevi / Alıntılar
 
site haritası
 
Schiller, Leibniz, Descartes
Duyular ve Us
   
 

Schiller
Entellektüalizm Üzerine

“Doğa (duyu) her yerde birleştirir, anlak her yerde ayırır, ama us yeniden birleştirir; bu nedenle insan, felsefe yapmaya başlamadan önce, gerçekliğe araştırmasını henüz bitirmemiş felsefeciden daha yakındır.”
::
“Die Natur (der Sinn) vereinigt überall, der Verstand schei­det überall, aber die Vernunft vereinigt wieder; daher ist Mensch, ehe er anfängt zu philosophieren, der Wahrheit näher als der Philosoph, der seine Untersuchung noch nicht geendigt hat.”

Friedrich Schiller
Über die ästhetische Erziehung des Menschen
Kapitel 19
Achtzehnter Brief


Leibniz’in John Locke’a yanıtı:

“Karşıma felsefeciler tarafından kabul edilen şu beliti çıkarıyorsunuz: Ruhta duyulardan gelmeyen hiçbirşey yoktur. Ama ruhun kendisini ve duygularını kabul etmelisiniz. Nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu, excipe: nisi ipse intellectus, ya da, Anlıkta duyularda olmayan hiçbirşey yoktur, ama anlığın kendisi dışında. Şimdi ruh varlık, töz, birlik, özdeşlik, neden, algı, us ve duyuların veremeyeceği başka birçok kavramı kapsar.”


Descartes
Duyuların Güvenilmezliği

“Bugüne dek en yüksek düzeyde doğru olarak kabul ettiğim herşey ya duyulardan ya da duyular yoluyla kazanılmıştır; ama bunların zaman zaman yanıltıcı olduklarını buldum, ve sağgörü bizi bir kez aldatmış olan birşeye hiçbir zaman güvenmememiz gerektiğini söyler.”

(1641)
İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar I
Meditationes de Prima Philosophiae I

İdea Yayınevi / 2014