Hegel'in Tüze Felsefesi, 1820
I. Türkçe. II. Almanca. III. İngilizce.
 

I. SOYUT HAK      
  I. Mülkiyet    
    A. İyelik Edinme  
    B. Şeyin Kullanımı  
    C. Mülkiyetten Vazgeçme  
      Mülkiyetten Sözleşmeye Geçiş
  II. Sözleşme    
  III. Haksızlık    
    A. Kasıtsız Haksızlık  
    B. Dolandırıcılık  
    C. Zor ve Suç  
      Haktan Ahlaka Geçiş
 

 
II. AHLAK      
  I. Amaç ve Sorumluluk    
  II. Niyet ve Gönenç    
 

III. İyi ve Duyunç

   
      Ahlaktan Törelliğe Geçiş

 
 

 
III. TÖRELLİK      
  I. Aile    
    A. Evlilik
 
    B. Ailenin Mülkü  
    C. Çocukların Eğitimi ve Ailenin Çözülüşü  
      Aileden Yurttaş Toplumuna Geçiş
  II. Yurttaş Toplumu    
    A. Gereksinimler Dizgesi
 
      a. Gereksinimin Türü ve Doyum
      b. Çalışmanın Türü
      c. Anamal
    B. Türenin Uygulanışı
 
      a. Yasa Olarak Hak
      b. Yasanın Belirli-Varlığı
      c. Mahkeme
    C. Polis ve Korporasyon
 
      a. Polis
      b. Korporasyon
  III. Devlet    
    A. Anayasa (İç Devlet Tüzesi)  
      1. Kendi İçin Anayasa
     

a. Krallık Erki
b. Hükümet
c. Yasama Gücü

      2. Dışa Karşı Egemenlik
    B. Uluslararası Tüze
    C. Dünya Tarihi  

 

 

I. DAS ABSTRAKTE RECHT      
  I. Das Eigentum    
    A. Besitznahme  
    B. Gebrauch der Sache  
    C. Gebrauch der Sache  
      Übergang vom Eigentum zum Vertrage
  II. Der Vertrag    
  III. Das Unrecht    
    A. Unbefangenes Unrecht.  
    B. Betrug  
    C. Zwang und Verbrechen  
      Übergang vom Recht in Moralität

 

 

II. DIE MORALITÄT      
  I. Der Vorsatz und die Schuld    
  II. Die Absicht und das Wohl    
  III. Das Gute und das Gewissen    
      Übergang von der Moralität in Sittlichkeit

 

 


III. SITTLICHKEIT      
  I. Die Familie    
    A. Die Ehe
 
    B. Das Vermögen der Familie  
     C. Die Erziehung der Kinder und die Auflösung der Familie  
      Übergang der Familie in die bürgerliche Gesellschaft
  II. Die bürgerliche Gesellschaft    
    A. Das System der Bedürfnisse
 
      a. Die Art des Bedürfnisses und der Befriedigung
      b. Die Art der Arbeit
      c. Das Vermögen
    B. Die Rechtspflege
 
      a. Das Recht als Gesetz
      b. Das Dasein des Gesetzes
      c. Das Gericht
    C. Die Polizei und Korporation
 
      a. Die Polizei
      b. Die Korporation
  III. Der Staat    
    A. Das innere Staatsrecht  
      1.Innere Verfassung für sich
     

a. Die fürstliche Gewalt
b. Die Regierungs-
gewalt
c. Die gesetzgebende Gewalt

      2. Die Souveränität gegen außen
    B. Das äußere Staatsrecht  
    C. Die Weltgeschichte  
 
 

 

I. ABSTRACT RIGHT      
  I. Property    
    A. Taking Possession  
    B. Use of the Thing  
    C. Alienation of Property  
  II. Contract    
  III. Wrong    
    A. Non-malicious Wrong  
    B. Fraud  
    C. Coercion and Crime  
      Transition from Right to Morality


 

 

II. MORALITY      
  I. Purpose and Responsibility    
  II. Intention and Welfare    
  III. Good and Conscience    
      Transition from Morality to Ethical Life

 

 

III. ETHICAL LIFE      
  I. The Family    
    A. Marriage
 
    B. The Family Capital  
     C. The Education of Children and the Dissolution of the Family  
      Transition of the Family into Civil Society
  II. Civil Society    
    A. The System of Needs
 
       a. The Kind of Need and Satisfaction
      b. The Kind of Work
      c. Capital and Class-Divisions
    B. Administration of Justice
 
      a. Right as Law
      b. Law determinately existent
      c. The Court of Justice
    C. The Police and the Corporation
 
      a. Police
      b. The Corporation
  III. The State    
    A. Constitutional Law  
      1. The Constitution (on its internal side only)
     

a. The Crown
b. The Executive
c. The Legislature

      2. Sovereignty vis-á-vis foreign states
    B. International Law  
    C. World History  

 

 
TÜRKÇELEŞTİRME: Aziz Yardımlı 2007 İdea Yayınevi