İdea Yayınevi / Temalar
site haritası 
Tarihsel Materyalizm
Ekonomik Büyüme
 
Ekonomik büyüme törel büyümedir.  
Türbin Rotor, ABB. Bu uygulayımsal bilginin, yüksek nitelikli emeğin bir başyapıtıdır. Doğa + Anlaktır; özdekselin kültürel biçimi, doğa-üstü ya da doğa-ötesi dediğimiz şey, insan düşüncesinin Doğa üzerine yansımasıdır. Ama eşit ölçüde de bir TÖRELLİK başyapıtı, insan Erdeminin bir cisimselleşmesidir. Bunda da pekala doğa-üstü ve doğa-ötesidir, metafizikseldir. Sayısız sözleşme, yükümlülük ve kuralın uygulaması olmaksızın üretilemez. Ve gene de politik süreçte bir yoketme aygıtının parçası olabilir. Modern Törellik henüz oluş sürecinde olan törelliktir. Henüz olanaktan edimselliğe, gizillikten tam edimselleşmeye gelişmekte olan insan ilişkileri alanıdır. Henüz Kavramına bütünüyle karşılık düşmez. Henüz onda insan kendi gerçek kendisi olarak bulunmaz ve davranmaz.

Bir gereksinimler alanı olmaktan öte bir anlam ve imlemi olmayan Toplumda insan ilişkileri özgür insanlar arasındaki ilişkilerdir. "Köleci Toplum," "feodal toplum," giderek "kapitalist toplum" gibi anlatımlarda duyumsanan tuhaflık bunların Toplum Kavramına uygun olmayan toplumlar olduklarının ilk belirtisidir. Onlarda bir "ekonomiden" söz edebildiğimiz düzeye dek, ilişkiler özgür mülkiyet iyeleri arasındaki ilişkiler değil ama dışsal etmenlerin denetimi altındaki yarı-istençli yarı-kişilerin ilişkileridir. Ekonomi ancak özgür İstenç ilişkileri alanında kavramına karşılık düşen bir realite kazanır. Bu realite Yurttaş Toplumunun kendisinden ne daha çoğu ne de daha azıdır. Yurttaş Toplumu özgür Kişilerin gereksinimlerini karşılamak üzere toplanmalarıdır. Orada herkes kendi gereksinimini başkalarının gereksinimi doyurarak doyurur, kendi öz-çıkarının peşinde başkalarının çıkarına hizmet eder. Kötü olan hiç kuşkusuz "çıkar" öğesi değil, ama "çıkar" öğesinin insan istencini ve özgürlüğünü bastırması, ya da henüz büyümemiş ahlaksız ve duyunçsuz insanın toyluğudur. Yurttaş Toplumu ne ne Ailedir ne de Devlet. Ama bunlar bile insan doğasının gerçek doyumunun olanağı değildir. Gerçek değerler insanın duyusal, duygusal ve düşünsel doğasının sorunudur, ve Aile, Toplum ve Devletin sonluluk alanının ötesini, insanın güzellik yetisinin, sonsuz duygu yetisinin ve sonsuz bilme yetisinin tam doyumunu ilgilendirirler.

Tüketim Üretimin ereğidir. Daha büyük tüketim daha büyük gereksinimi, insanın kültürel olarak daha da büyümüş olmasını, tinsel olarak daha da gelişmiş olmasını gösterir. Özgür Törellik olarak Ekonomi özgür gereksinim olarak sınırsız gereksimin tam doyumunun olanağıdır.

İnsanlığın Ereği insanın yetilerinin Gelişiminden, İlerlemeden başka birşey değildir.
Zweck der Menschheit ist kein anderer als die Ausbildung der Kräfte des Menschen, Fortschreitung.

— Friedrich Schiller, Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon.

Friedrich Schiller (1759-1805)
SCHILLER

BEETHOVEN
Avrupa Birliği özgürleşmenin kazanılan ereğidir, çünkü özgürlük insanlığı kültürel ayrımların ötesine ve üzerine, tek bir Yasaya, tek bir Anayasaya, tek bir Türeye, evrensel Türeye ve evrensel Hakka yükselten değişimin biricik olanağıdır. Onda çok-kültürlülük değişmeyen geleneğin, karakteri tutuculuk olan despotizmin, karakteri şiddet olan ideolojinin artıkları olarak postmodern komedyenlerin umutsuz savunusuna terkedilmiştir. Avrupa Birliği modern insanlığın gerçek egemenliğine, özgür İstencinin egemenliğine yürüyüşünde Dünya-Tininin ilk adımıdır.


Emek

 
İdea Yayınevi / 2014