İdea Yayınevi online kitap satış sayfası İdea Yayınevi Kitapları
Google Play
Banka üzerinden satış (Excel)

Noesis Felsefe Atölyesi ve Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezinin (CKM) desteği ile düzenlenen ve Aziz Yardımlı tarafından yönetilecek olan "Modern Etik ve Politik" başlıklı atölye çalışmasının 2022-2023 dönemi için etkinlik günleri.

ARALIK 1, 8, 15, 22, 29


OCAK 5, 12, 19, 26
ŞUBAT 2, 9, 16, 23

ETKİNLİK BETİMLEMESİ

Etkinlikte modern dönemde yurttaş toplumunun gelişimi ve politikanın eksiksiz etik karakter kazanma süreci dünya-tarihsel olarak incelenecektir.

 

  • Yasa egemenliği olarak modern demokratik devlet evrensel insan hakları ve duyunç özgürlüğü üzerine dayanır.
  • Ulus özgür yurttaşın politik egemen istencidir ve etnik, sınıfsal, dinsel, eşeysel ayrımların üzerinde olan evrensel birlik duygusunun anlatımıdır.
    Politik yaşam hak eşitliği ve yurttaş özgürlüğü temelinde modern etik yaşamdır.
 

Google Play — İdea Yayınevi Kitapları (pdf)

• Alkibiades ve Coriolanus / Plutark
• Alman İdealizmi / Copleston, Frederick
• Anahatlarda Tüze Felsefesi ya da Doğal Hak ve Politik Bilim / Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
• Anlığın Yönetimi İçin Kurallar / Descartes, René
• Arı Usun Eleştirisi / Kritik der reinen Vernunft / Kant, Immanuel
• Arı Usun Eleştirisi (SEÇMELER) / Kant, Immanuel
• Aristoteles / Copleston, Frederick
• Aydınlanma / Copleston, Frederick
• Berkeley • Hume / Copleston, Frederick
• Bir Yanılsamanın Geleceği / Freud, Sigmund
• Descartes / Copleston, Frederick
• Doğa Felsefesi — 1 Mekanik / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
• Erken Yunan Felsefesi / Burnet, John
• Estetiğe Giriş / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
• Eşeysellik Kuramı Üzerine Üç Deneme / Freud, Sigmund
• Eşitsizliğin Kökeni / Rousseau, Jean-Jacques
• Felsefe Tarihi / Sahakian, William
• Felsefi Propedeutik / Philosophischen Propädeutik / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
• Goethe / Kaufmann, Walter
• Hegel / Copleston,Frederics
• Helenistik Felsefe / Copleston, Frederick
• Hobbes • Locke / Copleston, Frederick
• İlk Felsefe (“Metafizik”) / Aristoteles
• Kant / Copleston, Frederick
• Kılgısal Usun Eleştirisi / Kritik der praktischen Vernunft / Kant, Immanuel
• Leibniz / Copleston, Frederick
• Likurgus ve Numa Pompilius / Plutark
• Mantık Bilimi (BÜYÜK MANTIK) / Wissenscahft der Logik Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
• Mantık Bilimi (KÜÇÜK MANTIK) / Wissenscahft der Logik (Enzyklopädie 1) / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
• Meditasyonlar / Descartes, René
• Metapsikoloji — I / Freud, Sigmund
• Metapsikoloji — II / Freud, Sigmund
• Metapsikoloji — III / Freud, Sigmund
• Metapsikoloji — IV / Freud, Sigmund
• Militesu Okulu / Burnet, John
• Monadoloji / Leibniz, Gottfried Wilhelm
• Ön-Sokratikler ve Sokrates / Copleston, Frederick
• Özdek ve Devim / Maxwell, James Clerk
• Parmenides / Platon
• Perikles ve Fabius Maximus / Plutark
• Platon / Copleston, Frederick
• Principia (SEÇMELER) / Newton, Isaac
• Prolegomene (Bilim olarak ortaya çıkabilecek her gelecek Metafizik için) / Prolegomena (zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft) / Kant, Immanuel
• Sanatlar ve Bilimler • Politik Ekonomi / Rousseau, Jean-Jacques
• Sartre / Copleston, Frederick
• Solon ve Poplikola / Plutark
• Söylem / Descartes, René
• Tarih Felsefesi — 1 Giriş / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
• Tarih Felsefesi — 2 Doğu Dünyası / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
• Tarih Felsefesi — 3 Yunan ve Roma Dünyası / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
• Tarih Felsefesi — 4 Germanik Dünya / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
• Themistokles ve Camillus / Plutark
• THESEUS VE ROMULUS / Plutark
• Tinin Görüngübilimi / Phänomenologie des Geistes / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
• Tinin Görüngübilimi (SEÇMELER) / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
• Toplumsal Sözleşme / Rousseau, Jean-Jacques
• Toplumsal Sözleşme / Du contrat social / Rousseau, Jean-Jacques
• Töre Metafiziği Için Temellendirme/Grundlegung zur Metaphysik der Sitten / Kant, Immanuel
• Törebilim — 1 / Spinoza
• Törebilim — 2 / Spinoza
• Törebilim — 3 / Spinoza
• Tüze Felsefesi / Philosophie des Rechts / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
• Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları / Freud, Sigmund
• Uzay, Zaman, Özdek — I / Maxwell, Einstein, Faraday, Schrödinger, Born
• Yargı Yetisinin Eleştirisi / Kritik der Urteilskraft (Türkçe-Almanca) / Kant, Immanuel

 

 

  Tüm Yayınlar (Kitap ve E-kitap)
  Alan Sokal: Postmodern Komedyenler Üzerine
  Hegel'in Tüze Felsefesi ve Küreselleşme
  Hölderlin: Çocukken (Şiir)
  Mevlana: Sonlu ve Sonsuz (Şiir)
  Aziz Yardımlı İle Röportaj (FelsefeYazın Dergisi)
  Modernlik
  Picasso: Çirkinin Sanatı
  Saltık Müzik
  Uluğ Bey
   
  Alıntılar Anasayfa
  Tinin Görüngübilimi, Önsöz Çözümlemesi
  Ekşi "Sözlük" Fenomeni:
Felsefi kritiğin yokluğunda, bu eksikliği giderme işi lumpen entellektüele düşer.
   Felsefe ve Lumpenler / Meriç Mete
   
  Küreselleşme İdeası
  Küreselleşme (Anasayfa)
   
  Viyana Çevresi ve Mantıksal Pozitivizm
  Mantık Bilimi Anasayfa / Aziz Yardımlı
  Etkinlikler
  Adlar
  Modern Tin
  English Mainpage
  Sigmund Freud / Metapsikoloji
   
  Plutark / Ariadne
  Plutark / Alkibiades
  Plutark / Amfissa Kadınları
   
  American Hegelians and Education
  James Clerk Maxwell
  Modernlik
  Osmanlı İmparatorluğunun Batılı Karakteri
   Aziz Yardımlı
   
   
  Ön-Sokratikler
  İyonya: Batı Tininin Öncülü
  Zenon
   
  Heidegger uğruna yalancılık
   
SİTE İÇİ ARAMA       
     
  Tüm yayınlar
Online kitap satışı
Banka üzerinden satış (Excel)
 
 
     
           
 
     
     
 
 


Site Haritası | Tüm Yayınlar | azizyardimli.com
© İdea Yayınevi 2022 | iletisim@ideayayınevi.com